Obsah -


Bonka s.r.o. – stavební a obchodní společnost – Poděbradská 65b, Praha 9

Naše činnost

Firma BONKA, s.r.o. byla založena 30. října 2000. Sídlo společnosti je Poděbradská 65B, Praha 9. Hlavním předmětem podnikání je:

Nehledě na to, že firma nemá tak dlouhou historii ode dne založení, bylo během pracovního vývoje postaveno a zrekonstruováno hodně staveb různého zaměření, včetně památkově chráněných objektů. Jako hlavní zaměření vidíme v

Dále Vám nabízíme provedení rekonstrukce Vašich

Vedení firmy dělá maximum pro to, aby získalo zajímavé zakázky, např. památkových budov. Snažíme se udržet si stálé a získávat nové obchodní partnery především vynikající kvalitou a přiměřenou cenou. Do roku 2017 jsme nemuseli vyřizovat žádné reklamace.

KAPACITNÍ MOŽNOSTI SPOLEČNOSTI

Zaměstnanci (průměrný stav v roce 2017)

BONKA s.r.o. zaměstnává v hlavním pracovním poměru 64 zaměstnanců. Z tohoto počtu je 7 technicko-hospodářských pracovníků a manažerů, z nichž 3 mají autorizaci v oborech:

57 zaměstnanců pracuje v dělnických profesích: zedník, betonář, železobetonář, tesař, zámečník, strojník, posádka stavebních strojů, svářeč, elektrikář, železář, isolatér, topenář, soustružník, elektromontér, mechanik-opravář,štukatér,lešenář.

Strojní park

BONKA s.r.o. disponuje strojním parkem a mechanizací k zajištění kapacitních potřeb svých staveb, např.:
Obsah -